หลักสูตรภาษาสเปน

ผศ.ดร. พรพรรณ พิริยะสุรวงศ์

การศึกษา : B.A. in Spanish (First Class Hons.), Chulalongkorn University (2552) M.A in Investigation in Spanish Language, University of Complutense de Madrid (2556) Ph.D in Spanish Language and Literatures (Cum Laude) University of Complutense de Madrid (2560)

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 209

อีเมล์ : piriya.pornpan@gmail.com

Leticia Pérez Pérez

การศึกษา : Education: B.A in English Studies, University of Oviedo (Spain), M.A. in Spanish as a Foreign Language, University of Oviedo (Spain), M.A. in Secondary Education Teacher Training, University of Cantabria (Spain).

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 209

อีเมล์ : leticiaperezperez2@gmail.com

อ. ศศิชา ไพบูลย์ศิริธน

การศึกษา : B.A. in Southeast Asian Studies, Thammasat University (2561), Diploma in Hispanic Studies, University of Salamanca (2562), M.A. in Teaching Spanish as a Foreign Language, University of Antonio Nebrija (2564)

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 209

อีเมล์ : sasicha.bsp@gmail.com

อ.ดร. วรัญญา มอโท

การศึกษา : B.A. in Spanish (Second Class Honors), Khon Kaen University (2554) M.A in Spanish as a Second Language, Complutense University of Madrid (2556) Ph.D in Spanish Language and Literatures (Cum Laude), Complutense University of Madrid (2561) Certification of Active Methodologies: Techniques and methods of collaborative learning in the ELE classroom (2565)

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 209

อีเมล์ : varanya.morto@gmail.com