หลักสูตรภาษาสเปน

อ.ดร. พรพรรณ พิริยะสุรวงศ์

การศึกษา : B.A. in Spanish (First Class Hons.), Chulalongkorn University (2552) M.A in Investigation in Spanish Language, University of Complutense de Madrid (2556) Ph.D in Spanish Language and Literatures, University of Complutense de Madrid (2560)

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 209

อีเมล์ : piriya.pornpan@gmail.com

Leticia Pérez Pérez

การศึกษา : Education: B.A in English Studies, University of Oviedo (Spain), M.A. in Spanish as a Foreign Language, University of Oviedo (Spain), M.A. in Secondary Education Teacher Training, University of Cantabria (Spain).

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 209

อีเมล์ : leticiaperezperez2@gmail.com