อาจารย์และนิสิตสามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลด Course syllabus ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้ 2 ช่องทางตามลิ้งค์ด้านล่าง ทั้ง Website และ Facebook ของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

30-11--0001