ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการ "BRUSH-UP" ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชา คือ English for Logistics Management และ Introduction to Research Writing ---> ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลลดา อยู่เย็น โทร.02-579-5566 ต่อ 1346

30-11--0001